Hvilke typer transducere findes der?

Korrekt instrumentering er en nøglekomponent til moderne innovation. Instrumentering bruges til at måle og kontrollere forskellige variabler. Dette giver virksomheder og enkeltpersoner mulighed for at indsamle pålidelige målinger under test.

Nøjagtige instrumenteringssystemer måler variabler som temperatur, flow, vinkel, kraft og forskydning. Et vigtigt element i mange moderne, videnskabelige instrumenteringsenheder er en transducer.

Transducere er enheder, der ofte anvendes i automatiserings-, måle- og kontrolsystemer. Men hvad er de helt præcist? I denne artikel vil vi tale om transducere: hvad de er, hvad de gør, og hvad er de forskellige typer.

En transducer er enhver enhed, der konverterer en form for energi til et læsbart signal. Mange transducere har en indgang, der derefter konverteres til et proportionalt elektrisk signal. Fælles inputs omfatter energi, drejningsmoment, lys, styrke, position, acceleration og andre fysiske egenskaber.

Outputtet fra transducere er altid i den elektriske form, som er proportional med den målte mængde påført enheden. For eksempel, en vejecelle vil konvertere en påført kraft til et elektrisk potentiale, der er ækvivalent. Kraften måles med strain gauges i en Wheatstone Bridge-konfiguration. Strain gauges måler elektriske modstandsændringer som reaktion på en påført kraft. Signalet fra strain gauge passerer gennem signalbehandling eller forstærkning, før det udsendes som et elektrisk signal til en form for dataopsamling. 

Hvad er de to hovedtyper af transducere?

Der er to hovedtyper af transducere baseret på, om de har brug for en ekstern strømkilde eller ej. Disse er aktive og passive transducere.

En aktiv transducer er en, der ikke kræver nogen strømkilde for at fungere. Disse transducere virker kun gennem energikonverteringsprincippet, hvor de producerer et elektrisk signal, der er proportionalt med inputtet.

Et eksempel på en aktiv transducer er et termoelement.

Passive transducere har på den anden side brug for en ekstern strømkilde for at fungere. Deres udgangssignal produceres i form af variation i modstand, kapacitans eller andre elektriske parametre. Disse kan derefter konverteres til spændingssignal eller tilsvarende strøm.

En momenttransducer er en passiv transducer, som varierer spændingen af ​​det elektriske output fra cellen, når et moment påføres. Momenttransduceren kan bruges til at måle drivmomentet og brudmomentet på et køretøj. 

Hvad er de forskellige typer transducere baseret på funktion?

Ud over disse to kategorier er der mange forskellige typer transducere.

Transducere kan klassificeres efter funktionsprincip. Der er kemiske transducere, piezoelektriske transducere og gensidige induktionstransducere. Der er også elektromagnetiske transducere, Hall Effect-transducere og fotoledere. Fotovoltaiske transducere er også kendt som solceller.

Der er også forskellige klassifikationer af transducere baseret på den mængde, der skal måles. Dette omfatter temperaturtransducere, tryktransducere, forskydningstransducere og flowtransducere.

Relaterede Produkter