FO-HBST/HBSR Fiberoptiske systemer 1 MHz Analog Link

Funktionalitet

  • Overvåg/Stimuler udstyr fra DC til 1 MHz
  • RFI/EMI valideret
  • Laveffektkredsløb
  • TX skydekontakt giver fuldskala inputområder
  • RX-jumpere giver valgbare udgangsområder i fuld skala

Beskrivelse

FO-HBST (sender) og FO-HBSR (modtager) danner et alsidigt fiberoptisk, analogt signalpar. Et DC til 1 MHz spændingssignal overvåges eller sendes til enheden under test (DUT) ved at forbinde til enten FO-HBST eller FO-HBSR. Et fiberoptisk kabel forbindes til det tilsvarende modul for at overvåge eller hente det ønskede signal på afstand. Fuldskala indgangsniveau på senderen ændres nemt med en 3-positions skydekontakt til ±8 V, ±16 V eller ±48 V. Modtageren udsender op til ±16 V uanset indgangsområdet.

Hvert modul kan drives af 3-AA-batterier eller en ekstern strømadapter. Begge moduler har afskærmning og tilpasset input/output-filtrering, der giver høj immunitet mod elektromagnetisk interferens (EMI), elektromagnetisk puls (EMP) eller højspændinger forbundet med plasmaforskning. Dette giver mulighed for streng elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) test/teknik. Satellitmodulerne er valideret til EMC op til 200 V/m (46 dBV/m) ved 500 kHz til 18 GHz og 600 V/m (pulserende 5 % duty-cycle, 5 μs stigetid) 1 GHz til 2.5 GHz.

Dokumenter

Sidst ændret: 22. august 2017 kl. 9