Teknisk note 104 | Måling af total belastning ved hjælp af strain Gage-baserede transducere parallelt

Teknisk note 105 | Strain Gage-output som reaktion på fri termisk udvidelse, ikke-termisk stress og termisk stress

Teknisk note 103 | Optimeret kanalantal for glideringe ved hjælp af strain Gage-forstærkere